Amfibet (klasa Amphibia), ku bëjnë pjese bretkosat, thithëlopat dhe salamandrat janë kafshe me gjak të ftohtë dhe zhvillimi i tyre realizohet me anë të metamorfozës nga një formë larve që merr frymë në ujë, në një formë të rritur që merr fryme në tokë. Amfibet kanë katër gjymtyre. Në ndryshim nga vertebrore të tjerë të tokës, amfibet shtrojnë veze në dimër. Sipërfaqësisht ata janë të ngjashëm me zvarraniket.